Hòa tan hết 34 24 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 34,24 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaNO3 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,92 gam bột Fe, thấy thoát ra 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y thu được 237,14 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- trong cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là: A. 33,88% B. 40,65% C. 27,10% D. 54,12% Htgmqh trả lời 15.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol của FeCO3; Fe3O4; Fe(NO3)2 mX = 116a + 232b + 180c = 34,24 (1) nCO2 = a —> nNO = 3a Bảo toàn electron: ne = a + b + c = 3.3a (2) Khi cho 0,195 mol Fe vào Y thấy thoát ra nNO = 0,03. Bảo toàn electron: 0,195.2 = (a + 3b + c) + 0,03.3 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,02 b = 0,06 c = 0,1 —> %Fe3O4 = 40,65%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP