Thủy phân hoàn toàn m gam peptit mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam peptit mạch hở X (C7H13O4N3) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 45,75 gam muối. Giá trị của m là A. 32,55. B. 35,85. C. 37,95. D. 30,45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là (Gly)2(Ala) (x mol) Muối gồm GlyNa (2x) và AlaNa (x) —> m muối = 97.2x + 111x = 45,75 —> x = 0,15 —> mX = 30,45

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP