Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch BaCl2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch chứa 19,2 gam hỗn hợp gồm MgSO4 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 41,76. B. 37,28. C. 34,80. D. 18,56.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MgSO4 và NaHSO4 có cùng M = 120 nên nBaSO4 = 19,2/120 = 0,16 —> mBaSO4 = 37,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP