Nung nóng hỗn hợp X gồm Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 (không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thì có 3,36 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và thu được 16,8 gam phần không tan Z. Mặt khác nếu hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thì cần V lít. Giá trị của V là A. 0,9. B. 1,2. C. 1,0. D. 1,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 Có Al dư —> Fe2O3 hết, vậy Z là Fe. —> nFe = 0,3 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe ………………………..0,15…..0,3 Y gồm Al2O3 (0,15), Fe (0,3), Al dư (0,1) —> nH+ = 0,15.6 + 0,3.2 + 0,1.3 = 1,8 nHCl = V và nH2SO4 = 0,5V —> nH+ = 2V = 1,8 —> V = 0,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP