Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí, có tỉ khối đối với H2 bằng 11,5 và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,78 gam muối khan. Giá trị của m là? A. 5,42 B. 8,82 C. 5,86 D. 6,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2SO4 = 0,09 —> nH2SO4 = 0,09 Khí gồm CO2 (0,01) và H2 (0,01) Hỗn hợp ban đầu quy đổi thành: Na (0,02 – Tính từ nH2), Na2O (a mol), H2O (b mol) và CO2 (0,01 mol) Bảo toàn Na —> 0,02 + 2a = 0,09.2 —> a = 0,08 Vì 0 < b < a —> 5,86 < m < 7,3 —> Chọn m = 6,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP