Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm etan...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với Na (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng. a, Tính khối lượng hỗn hợp và thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp. b, Hỗn hợp này phản ứng hết với bao nhiêu ml dung dịch KOH 0,8M?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC6H5OH = nC6H2Br3OH = 0,06 nH2 = nC2H5OH/2 + nC6H5OH/2 = 0,15 —> nC2H5OH = 0,24 —> mhh và %. nKOH = nC6H5OH = 0,06.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP