Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na2O và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na2O và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6a mol khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Với trị số của x = 0,64 và y = 0,72. Đem cô cạn X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 49,50 B. 50,08 C. 75,63 D. 78,24

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 6a —> nNa2O = nAl = 4a Dung dịch X chứa Na+ (8a), Al3+ (4a), H+ dư (b) và SO42-. nOH- = 0,64 = b + 4.4a – 3a nOH- = 0,72 = b + 4.4a – a —> a = 0,04 và b = 0,12 Cô cạn X thu được Na2SO4 (4a) và Al2(SO4)2 (2a) —> m muối = 50,08

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP