Điện phân dung dịch gồm CuSO4 và NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi là 9,65A trong thời gian t giây. Sau điện phân thu được 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 16,39. Kết luận nào sau đây không đúng? A. Giá trị của t là 3960. B. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm 15,95 gam so với dung dịch trước điện phân. C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7. D. Hai khí trong X là Cl2 và H2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TH1: Hai khí là Cl2 (0,002) và O2 (0,098) ne = 2nCl2 + 4nO2 = 0,396 = It/F —> t = 3960 nCu = ne/2 = 0,198 m giảm = mCl2 + mO2 + mCu = 15,95 Anot có O2 —> Có H+ tạo ra —> pH < 7 —> D không đúng. TH2: Hai khí là Cl2 và H2 (tương tự).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP