Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 hỗn hợp nhiều ancol no (A) thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Giá trị của m là : A.12 B.12,8 C.15 D.9,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nH2O – nCO2 = 0,2 Do số O ≤ số C nên 0,2 ≤ nO ≤ 0,3 mA = mC + mH + mO —> 7,8 ≤ mA ≤ 9,4 —> mA = 9,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP