Có các phát biểu sau: a Glucozơ và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các phát biểu sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các phát biểu sau: (a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brôm. (b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. (c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn. (d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện. (e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh. (f) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo. Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Sai, axetilen không no nên Br2 cộng vào liên kết bội, glucozơ no và chức andehit có tính khử nên bị Br2 oxi hóa. (b) Sai, cả hai đều tráng bạc. (c) Sai, có thể dạng rắn hoặc lỏng. (d) Đúng: 2(C15H31COO)3C3H5 + 3Ca(OH)2 —> 3(C15H31COO)2Ca↓ + 2C3H5(OH)3 (e) Sai, amilzơ không phân nhánh. (f) Sai, trong số đó chỉ có tơ visco, tơ axetat là tơ bán tổng hợp (nhân tạo).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP