Cho hệ cân bằng xảy ra trong bình...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hệ cân bằng xảy ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hệ cân bằng xảy ra trong bình kín: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên khi: A. Giảm nhiệt độ phản ứng hoặc tăng áp suất chung của hệ phản ứng. B. Thêm NH3 vào hoặc tăng nhiệt độ. C. Thêm xúc tác hoặc tăng nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ phản ứng hoặc giảm áp suất chung của hệ phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tỉ khối tăng —> M khí tăng Do m khí không đổi —> n khí giảm —> Cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận. ΔH < 0 nên phản ứng thuận tóa nhiệt. Để cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận ta cần giảm nhiệt độ —> B, C, D sai. —> A đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP