Hỗn hợp E gồm amin mạch no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm amin m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm amin mạch no, đơn chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa 1 nhóm chức cacboxyl và 1 nhóm chức amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn E thu được 3,15 gam H2O và 0,145 mol hỗn hợp gồm CO2 và N2. Nếu lấy m gam E ở trên thì tác dụng vừa đủ với 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Giá trị của m là 3,13. B. Phân tử khối của Y là 75. C. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 56,87%. D. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 31,11%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X = xCH2 + NH3 Y = yCH2 + NH3 + CO2 Quy đổi E thành CH2 (a), CO2 (b), NH3 (0,05) nCO2 + nN2 = a + b + 0,05/2 = 0,145 nH2O = a + 0,05.1,5 = 0,175 —> a = 0,1 và b = 0,02 —> m = 3,13: A đúng nY = nCO2 = 0,02 —> nX = nNH3 – nY = 0,03 nCH2 = 0,03x + 0,02y = 0,1 —> 3x + 2y = 10 —> x = y = 2 là nghiệm duy nhất. X là C2H7N và Y là C3H7NO2. —> B sai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP