Dung dịch X chứa a mol ZnSO4 dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa a m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm sau: + Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X. + Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi đều dùng x mol NaOH là m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10,6 B. 7,1 C. 8,9 D. 15,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết —> nOH- = 4b = 0,4 —> b = 0,1 Khi Al(OH)3 đạt max —> nOH- = 3b ⇔ 4a = 3b —> a = 0,075 Khi nOH- = x thì nZn(OH)2 = nAl(OH)3 = y TN1 —> x = 4a – 2y TN2: —> x = 3y —> 4a – 2y = 3y —> y = 0,06 —> m = 99y + 78y = 10,62

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP