Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300 hoặc 700 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y đều thu được một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Phần trăm khối lượng của Al trong X là: A. 27,69% B. 51,92% C. 41,54% D. 34,62%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,15 —> nAl = 0,1 Đặt nAl2O3 = a và nAl(OH)3 = c —> 0,1.27 + 102a = 78c (1) Y chứa Na+ (0,4), AlO2- (2a + 0,1), OH- (b) Bảo toàn điện tích: 2a + 0,1 + b = 0,4 (2) nH+ = 0,3 = b + c (3) (1)(2)(3) —> a = 0,05; b = 0,2; c = 0,1 —> %Al = 34,62%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP