Đốt cháy hoàn toàn V lít một hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn V...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn V lít một hidrocacbon A mạch hở ở thể khí thu được một lượng CO2 và 2v lít hơi nước. A làm mất màu nước brom ở điều kiện thường, một mol A tác dụng được không quá 320 gam Br2. Xác định công thức cấu tạo của A. Viết phương trình phản ứng minh họa. (Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số H = 2VH2O/VA = 4 nA = 1 và nBr2 ≤ 2 —> A là C2H4 hoặc C3H4 CH2=CH2 CH≡C-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP