Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (số mol Fe3O4 bằng 1/8 số mol hỗn hợp) bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lít khí gồm NO, NO2, CO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 5:1:2. Cô cạn dung dịch thu được (m + 32,08) gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Fe(OH)2 trong X A. 22,06% B. 35,29% C. 22,12% D. 22,08% Huuthinh0010 trả lời 12.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí gồm NO (0,05), NO2 (0,01) và CO2 (0,02) Quy đổi m gam X thành FeO (8x), Fe2O3 (x), H2O (y) và CO2 (0,02) Bảo toàn electron: 8x = 0,05.3 + 0,01.1 —> x = 0,02 —> nFe(NO3)3 = 8x + 2x = 0,2 —> mFe(NO3)3 = 0,2.242 = 72.8x + 160x + 18y + 0,02.44 + 32,08 —> y = 0,04 —> nFe(OH)2 = 0,04 và mX = 16,32 —> %Fe(OH)2 = 22,06%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP