Cho các phát biểu sau 1 Hợp kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau 1. Hợp kim Al-Si siêu nhẹ dùng trong kĩ thuật hàng không. 2. Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, cực dương được bố trí là một tấm than chì nguyên chất được bố trí ở đáy thùng. 3. Ứng với công thức C7H9N, có tất cả 4 amin chứa vòng benzen. 4. Dung dịch axit glutamic làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng. 5. Kim loại có tính khử ,trong các phản ứng kim loại bị khử thành ion dương. Số phát biểu đúng A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Đúng (2) Sai, cực âm được bố trí ở đáy thùng (3) Sai, có 5 amin: CH3-C6H4-NH2 (o, m, p), C6H5-CH2-NH2, C6H5-NH-CH3. (4) Sai, dung dịch Glu có môi trường axit. (5) Sai, kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP