Cho 13 28 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,28 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,28 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,672 lít khí (đktc). Mặt khác, cho cùng một lượng hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư H2SO4 đặc nóng. Sục toàn bộ khí SO2 thu được vào 0,2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào so với Ba(OH)2 ban đầu: A. Giảm 2,31 gam B. Tăng 2,31 gam C. Giảm 4,2 gam D. Tăng 4,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = nH2 = 0,03 —> nFe3O4 = 0,05 Bảo toàn electron: 2nSO2 = 3nFe + nFe3O4 —> nSO2 = 0,07 nBa(OH)2 = 0,04 —> nBaSO3 = 0,01 và nBa(HSO3)2 = 0,03 Δm = mSO2 – mBaSO3 = 2,31 —> Tăng 2,31

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP