Cho 106 4 gam một kim loại kiềm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 106,4 gam một ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 106,4 gam một kim loại kiềm M tác dụng với 98,06 gam dung dịch HCl 29,78%, sau phản ứng kết thúc làm bay hơi nước trong bình thí nghiệm ở điều kiện không có không khí thì thu được m gam chất rắn. Hãy xác định M trong trường hợp sau: m=199,84 gam hỗn hợp 2 hoặc 3 chất rắn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,8 và nH2O = 3,825 TH1: Chất rắn gồm MCl (0,8) và MOH (a) mM = (a + 0,8).M = 106,4 m rắn = 0,8(M + 35,5) + a(M + 17) = 199,84 —> (a + 0,8).M + 17a = 171,44 —> a = 3,825 —> M = 23: Na TH2: Chất rắn gồm MCl (0,8), MOH (3,825) và M dư (b) Làm tương tự như trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP