Cho phương trình phản ứng sau: H2O +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho phương trình phả...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho phương trình phản ứng sau: H2O + CO ↔ H2 + CO2 Kc = 1,5. Phản ứng thực hiện trong bình 10 lít. 1. Cho 0,3 mol H2O và 0,2 mol CO vào bình trên. Tính nồng độ các chất khi cân bằng. 2. Ban đầu cho vào bình 5 mol H2O, 3 mol CO và 5 mol H2. Tính nồng độ các chất khi cân bằng. 3. Biết nồng độ của H2O < CO là 3M. Tính nồng độ ban đầu của H2O và CO khi cân bằng nồng độ của H2 là 2M. 4. Thêm 10 mol CO2 vào cân bằng ở câu 3. Tính nồng độ các chất khi Cân Bằng mới được thiết lập.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
1. Nồng độ đầu của H2O và CO lần lượt là 0,03M và 0,02M. H2O + CO ↔ H2 + CO2 0,03…….0,02 x…………x……x……..x 0,03-x….0,02-x…x……..x Kc = x.x / (0,03 – x)(0,02 – x) = 1,5 Điều kiện: x < 0,02 —> x = 0,0132 [H2O] = 0,03 – x = 0,0168 [CO] = 0,02 – x = 0,0068 [H2] = [CO2] = x = 0,0132

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP