Cho 6 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,6 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,6 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Mg tan hết trong dung dịch chứa HCl và NaNO3, sau phản ứng thu được 125 gam dung dịch Y chỉ chứa muối (trong đó nồng độ muối natri là 4,212%) và thoát ra 896ml (đktc) hỗn hợp khí Z không màu gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 bằng 7,5 (trong đó có 1 khí không cháy khi đốt trong không khí). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. Khjbeauty2312 trả lời 10.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm N2 (0,02) và H2 (0,02) nNaNO3 = nNaCl = 125.4,212%/58,5 = 0,09 Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,05 Đặt a, b là số mol Mg và Al mX = 24a + 27b = 6,6 ne = 2a + 3b = 10nN2 + 2nH2 + 8nNH4+ —> a = 0,14 và b = 0,12 —> %Mg = 50,91% và %Al = 49,09%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP