Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thể tích dung dịch H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 36 gam một hỗn hợp gồm Fe và Cu có tỉ lệ mol là 1:1 là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO): A. 2.0 lít. B. 2,4 lít. C. 1,6 lít. D. 1,2 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = nCu = 0,3 Để lượng axit tốn ít nhất thì sản phẩm là Fe2+ và Cu2+ Bảo toàn electron: 2nFe + 2nCu = 3nNO —> nNO = 0,4 —> nHNO3 = 4nNO = 1,6 —> V = 1,6 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP