Một loại phân supephotphat kép có chứa 60...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân supeph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân supephotphat kép có chứa 60,54% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là A. 49,16%. B. 36,74%. C. 16,04%. D. 45,75%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lấy 100 gam phân —> mCa(H2PO4)2 = 60,54 gam —> nCa(H2PO4)2 = 0,2587 mol Bảo toàn P —> nP2O5 = 0,2587 —> Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 0,2587.142/100 = 36,74%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP