Một loại phân supephotphat kép có chứa 75%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân supeph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân supephotphat kép có chứa 75% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là: A. 45,51%. B. 91,02%. C. 19,87%. D. 39,74%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lấy 100 gam phân —> mCa(H2PO4)2 = 75 gam —> nCa(H2PO4)2 = 0,3205 mol Bảo toàn P —> nP2O5 = 0,3205 —> Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 0,3205.142/100 = 45,51%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP