Cho các phát biểu sau a Kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau a) Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li, kim loại cứng nhất là Cr b) Cho viên Zn vào dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 thì khí H2 sẽ thoát ra nhanh hơn c) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) tại catot xảy ra sự khử ion Cl- d) H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa Al, Fe nên có thể dùng thùng bằng nhôm, sắt chuyên chở axit này e) Tính oxi hóa của Ag+ > Fe2+ > Cu2+ Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng, do xảy ra ăn mòn điện hóa khi thêm Cu2+. (c) Sai, catot xảy ra sự khử Na+ (d) Sai, dùng thùng bằng thép vì thùng nhôm mềm dẻo, không chịu được và đập. (e) Sai, tính oxi hóa Ag+ > Cu2+ > Fe2+

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP