Trong phòng thí nghiệm có thể chứng minh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong phòng thí nghi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng tính tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ: Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây? A. CO2 và Cl2. B. HCl và NH3. C. SO2 và N2. D. O2 và CH4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí A tan tốt trong H2O làm áp suất trong bình giảm dẫn đến nước bị hút ngược lên. Khí A là HCl và NH3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP