Hỗn hợp E gồm 3 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm 3 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm 3 chất hữu cơ đa chức, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức -OH, -CHO, -COOH. Chia 50,76 gam hỗn hợp E thành 3 phần bằng nhau: – Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 17,28 gam Ag. – Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư, thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 (đktc). – Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Phần trăm khối lượng của hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với A. 54,0% B. 53,5% C. 55,0% D. 54,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nAg = 0,16 —> nCHO = 0,08 Phần 2: nCO2 = 0,12 —> nCOOH = 0,12 Phần 3 có khối lượng 16,92, đốt cháy —> nCO2 = nH2O = 0,5 —> nO = (16,92 – mC – mH)/16 = 0,62 Bảo toàn O —> nCHOH = 0,3 Dễ thấy nC = nCHO + nCOOH + nCHOH nên mỗi phần của T gồm CHO (0,08), COOH (0,12), CHOH (0,3) và H (x) —> x = 0,2 —> T gồm C3H5(OH)3 (x/2 = 0,1), (CHO)2 (0,04) và (COOH)2 (0,06) —> %C3H5(OH)3 = 54,37%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP