Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với tính chất trên là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,1 —> n muối = 0,1 —> M muối = 68: HCOONa Các cấu tạo của X: HCOONH3-CH2-CH3 HCOONH(CH3)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP