Cho m gam hỗn hợp X gồm đimetylamin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm đimetylamin và trimetylamin tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được (m + 12,6) gam muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 0,93 mol O2, thu được CO2, H2O, N2. Giá trị m: A. 10,68 B. 9,6 C. 10,92 D. 9,86

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mHNO3 = m tăng = 12,6 gam nX = nHNO3 = 0,2 X dạng CnH2n+3N CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2 —> nCO2 + (n + 1,5)H2O nO2 = 0,2(1,5n + 0,75) = 0,93 —> n = 2,6 —> m = 0,2(14n + 17) = 10,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP