Hỗn hợp X gồm một tripeptit một tetrapeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một tripeptit, một tetrapeptit và một hexapeptit đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,9 mol X cần dùng 1,1325 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác, đun nóng 0,9 mol X cần dùng Vml dung dịch NaOH 0,5M và KOH 0,75M; cô cạn Dung dịch sau phản ứng thu được 40,53 gam hỗn hợp muối của amino axit CnH2n+1O2N. Giá trị V là A. 360. B. 240. C. 280. D. 320.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (0,9) nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,1325 (1) nNaOH = 0,5V và nKOH = 0,75V —> 0,5V + 0,75V = a (2) m muối = 57a + 14b + 40.0,5V + 56.0,75V = 40,53 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,35; b = 0,23 và V = 0,28 —> V = 280 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP