Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 axit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức A, B, C. Cho 29,66 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 44,48 gam hỗn hợp muối Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được K2CO3, hỗn hợp Z gồm khí và hơi. Biết Z có khối lượng 61,25 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 29,66 gam X cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là: A. 30,576 B. 32,816 C. 27,888 D. 32,368

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nKOH = (44,48 – 29,66)/38 = 0,39 —> nK2CO3 = 0,195 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 1,365 Đốt Y cũng tốn O2 như đốt X —> VO2 = 30,576

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP