Z là hợp chất hữu cơ chỉ chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Z là hợp chất hữu cơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Z là hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O, có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 2,85 gam Z tác dụng với H2O (có H2SO4 loãng xúc tác) thì tạo ra a gam chất hữu cơ X và b gam chất hữu cơ Y. Đốt cháy hết a gam X tạo ra 0,09 mol CO2 và 0,09 mol H2O. Còn khi đốt cháy hết b gam Y thu được 0,03mol CO2 và 0,045mol H2O. Tổng lượng O2 tiêu tốn cho hai phản ứng cháy này đúng bằng lượng O2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 42,66 gam KMnO4. Biết MX = 90 và Z có thể tác dụng với Na tạo H2. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. X có 2 công thức cấu tạo phù hợp B. Z có 4 đồng phân cấu tạo C. Trong Z, oxi chiếm 40,68% về khối lượng D. Cả X và Y đều là hợp chất tạp chức

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP