Đốt cháy 4 5 gam hơp chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 4,5 gam hơp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 4,5 gam hơp chất hữu cơ A (có C, H, O) cần dùng hết 3,36 lít khí oxi (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1:1 a) Xác định công thức đơn giản nhất của A b) Khi cho cùng một lượng A tác dụng hết với Na và tác dụng hết với NaHCO3 thì số mol H2 và số mol CO2 thu được là như nhau và bằng số mol của A đã phản ứng. Tìm công thức phân tử của A (phân tử khối A <100)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = x, nO2 = 0,15 Bảo toàn khối lượng: 4,5 + 0,15.32 = 44x + 18x —> x = 0,15 nC = nCO2 = 0,15 nH = 2nH2O = 0,3 nO = (mA – mC – mH)/16 = 0,15 —> C : H : O = 1 : 2 : 1 —> CTĐGN: CH2O A + NaHCO3 —> A có chức axit nA = nCO2 —> A có 1 chức axit A + Na —> H2 và nA = nH2 nên ngoài chức axit A còn 1 chức ancol. —> A là C3H6O3 (HO-CH2-CH2-COOH hoặc HO-CH(CH3)-COOH)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP