Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi đốt cháy hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Tìm biểu thức liên hệ giữa m, a và V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = V/22,4 và nH2O = a/18 —> nAncol = nH2O – nCO2 = a/18 – V/22,4 —> nO = nAncol = a/18 – V/22,4 mAncol = mC + mH + mO = 12V/22,4 + 2a/18 + 16(a/18 – V/22,4) ⇔ m = a – 5V/28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP