Hỗn hợp X gồm amino axit Y có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm amino ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2N-CnH2n-COOH và este Z tạo bởi Y và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng O2 vừa đủ, thu được N2; 12,32 lít CO2 (đktc) và 11,25 gam H2O. Giá trị m là: A. 11,30 B. 12,35 C. 14,75 D. 12,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CmH2m+1NO2 (x mol) nCO2 = mx = 0,55 nH2O = x(m + 0,5) = 0,625 —> m = 11/3 và x = 0,15 —> mX = 14,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP