Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bằng phương pháp hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 chất khí riêng biệt: metan, etilen và axetilen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng AgNO3/NH3, tạo kết tủa vàng là C2H2: C2H2 + 2AgNO3 + NH3 —> C2Ag2 + 2NH4NO3 Hai khí còn lại dùng dung dịch Br2, khí làm nhạt màu da cam của Br2 là C2H4: C2H4 + Br2 —> C2H4Br2 Còn lại là CH4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP