Hỗn hợp A gồm một hiđrocacbon và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm một hi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm một hiđrocacbon và một anđehit đều mạch hở (phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp A thu được 14,56 lít CO2 và 3,6 gam H2O. Nếu cho 5,3 gam A phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là m gam. Tính giá trị của m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nA = 3,25 —> C3 và C4 Số H = 2nH2O/nA = 2 —> Cả 2 chất đều 2H Để lượng kết tủa lớn nhất thì cấu tạo của các chất là CH≡C-CHO (a) và CH≡C-C≡CH (b) nA = a + b = 0,2 nCO2 = 3a + 4b = 0,65 —> a = 0,15 và b = 0,05 —> mA = 10,6 Kết tủa gồm CAg≡C-COONH4 (a), C4Ag2 (b) và Ag (2a) —> m↓ = 74,7 Tỉ lệ: 10,6 gam A tạo 74,7 gam kết tủa —> 5,3 gam A tạo 37,35 gam kết tủa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP