Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic A B...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic A, B đơn chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon, cho 12,9 gam X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaHCO3 1M , cô cạn dung dịch đến khối lượng không đổi còn lại 21,05 gam chất rắn khan. Cho 12,9gam X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa bạc. Công thức cấu tạo của A, B và giá trị của m là A. HCOOH, CH3COOH, 32,4 B. CH3COOH, C2H5COOH, 32,4 C. CH3COOH, C2H5COOH, 21,6 D. HCOOH, CH3COOH, 21,6 [email protected] trả lời 06.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X tráng gương nên X chứa HCOOH (a) —> Axit còn lại là CH3COOH (b) mX = 46a + 60b = 12,9 nNaHCO3 dư = 0,3 – a – b —> nNa2CO3 = 0,15 – 0,5a – 0,5b m muối = 68a + 82b + 106(0,15 – 0,5a – 0,5b) = 21,05 —> a = 0,15 và b = 0,1 —> nAg = 2a = 0,3 —> mAg = 32,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP