Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bằng phương pháp hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất etilen, oxi, metan. Viết phương trình phản ứng nếu có

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng nước Br2: Chất làm nhạt màu da cam của nước brom là C2H4 C2H4 + Br2 —> C2H4Br2 Thêm khí Cl2 vào 2 chất còn lại và đưa ra ngoài ánh sáng, khí Cl2 bị mất màu vàng lục là CH4: CH4 + Cl2 —> CH3Cl + HCl Còn lại là O2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP