Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 3,36 gam Fe và 1,92 gam Cu trong 600 ml dung dịch HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là A.36,06 B.40,92 C.34,44 D.35,10 khaipham sửa câu hỏi 06.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ghi toàn bộ đề bằng tiếng Việt có dấu, các số thập phân ghi bằng dấu phẩy. Tiêu đề là đoạn đầu của đề bài. Các lỗi được tô đỏ: Fe Cu trong HNO3 HCl Hòa tan hoàn toan hỗn hợp gồm 3.36 gam Fe và 1.92 gam Cu trong 600 ml dung dịch HNO3 0.1M và HCl 0.4M, thu được khí NO(khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu đuọc m gam chất rắn. Biết cac phản ứng đê xay ra hoàn toàn, NO là san phẩm khư duy nhất của N+5. Giá trị của m là A.36.06 B.40.92 C.34.44 D.35.10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP