Trong bình kín không có không khí chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong bình kín (khôn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong bình kín (không có không khí) chứa m gam hỗn hợp Fe, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2. Nung bình ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp X chứa các oxit và 0,645 mol hỗn hợp khí Y. Cho 13,5 gam Al vào X rồi nung trong khí trơ thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào NaOH dư thu được 0,224 lít H2, còn lại 22,8 gam rắn không tan. Giá trị m gần nhất với A. 60 B. 50 C. 40 D. 53

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nNO3- = a —> nNO2 = a và nO2 = 0,645 – a Bảo toàn O —> nO(X) = 3a – 0,645.2 = 3a – 1,29 Bảo toàn electron: 3nAl = 2nO(X) + 2nH2 —> a = 203/300 m = mFe + mCu + mNO3- = 64,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP