Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm một axit, một este (đều no, đơn chức, mạch hở) và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 0,28 mol O2, tạo ra 0,2 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là: A. 0,04 B. 0,06 C. 0,03 D. 0,08 buiha2000 trả lời 04.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là CxHyOz CxHyOz + (x + 0,25y – 0,5z)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O nH2O = 0,1.0,5y = 0,2 —> y = 4 nO2 = 0,1(x + 0,25y – 0,5z) = 0,28 —> x – 0,5z = 1,8 Độ không no k = (2x + 2 – y)/2 —> Số liên kết bội C=C là (2x + 2 – y)/2 – z/2 = x – 0,5z – 1 = 0,8 —> nBr2 = 0,1.0,8 = 0,08

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP