Cho 50ml dung dịch chứa 0 02 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50ml dung dịch c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50ml dung dịch chứa 0,02 mol NaOH vào 50 ml dung dịch chứa 0,01 mol HCl thu được dung dịch X. pH của dung dịch X A. 1 B. 0,7 C. 13 D. 13,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nOH- dư = 0,01 VddX = 0,1 lít —> [OH-] = 0,1 —> pH = 13

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP