X ở thể khí là hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X ở thể khí là hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X ở thể khí là hỗn hợp gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Người ta lấy 2,8 lít khí X cho qua dung dịch Br2 (dư) thấy có 0,1 mol Br2 phản ứng. Nếu cho m gam X qua bột Ni rồi đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho toàn bộ Y qua nước Br2 dư thì có 0,105 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu đốt cháy toàn bộ Y thì thu được hỗn hợp CO2 và H2O có tổng khối lượng là 26,715 gam. Tìm giá trị của m, biết tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn. A. 6 B. 6,2 C. 5,8 D. 5,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y có phản ứng cộng Br2 —> H2 đã phản ứng hết Trong m gam X đặt a, b, c, d lần lượt là số mol của C3H6, C4H10, C2H2 và H2 —> Trong 0,125 mol X (để thuận tiện ta gọi là X’) số mol lần lượt là ka, kb, kc, kd mol n π(X) = a + 2c n π pư = nH2 = d nên: n π(Y) = a + 2c – d = nBr2 = 0,105 (1) Trong X’: nX’ = ka + kb + kc + kd = 0,125 nBr2 = ka + 2kc = 0,1 Trên chia dưới, triệt tiêu k và rút gọn được: a – 4b + 6c – 4d = 0 (2) (1).4 – (2) ta có: 3a + 4b + 2c = 0,42 —> nCO2 = 0,42 (Vế trái chính là nCO2) Vì mCO2 + mH2O = 26,715 —> nH2O = 0,4575 —> mX = mC + mH = 5,955

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP