Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. % khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%. B. Khối lượng của chất có M lớn hơn trong X là 2,55 gam. C. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164. D. Trong X có 3 đồng phân cấu tạo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,04 > nAncol = nAnken = 0,015 —> X gồm este CnH2nO2 (0,015) và axit CmH2mO (0,025) mCO2 + mH2O = 44(0,015n + 0,025m) + 18(0,015n + 0,025m) = 7,75 —> 3n + 5m = 25 Do n ≥ 3 và m ≥ 1 nên n = 5 và m = 2 là nghiệm duy nhất. X gồm CH3COOC3H7 (0,015) và CH3COOH (0,025) —> Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP