Trộn 58 75 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 58,75 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa bốn ion (không kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm 3 khí, trong đó có hai khí có cùng phân tử khối và một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m gam rắn khan. Giá trị gần đúng của m là: A. 37,95 B. 39,39 C. 39,71 D. 39,84 chumanhhailtt trả lời 07.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí T gồm CO2, N2O và NO nT = 0,75, MT = 38,4, nCO2 = nFeCO3 = 0,4 —> nN2O = 0,05 và nNO = 0,3 Z chứa 4 ion —> Ion của Fe, ion của M, K+, SO42- Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,2 mol —> mM = 22,75 gam Tách FeCO3 thành Fe (0,4), O (0,4) và CO2 (0,4) —> nH+ = 10nN2O + 4nNO + 2nO = 2,5 —> mZ = mFe + mM + mK+ + mSO42- = 393,85 Vậy cô cạn 1/10 Z thu được 39,385 gam chất rắn

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP