Este X đơn chức mạch hở có khối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X đơn chức, mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X đơn chức, mạch hở có khối lượng oxi chiếm 32%. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ) thu được 0,7 mol CO2 và 0,625 mol H2O. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Thành phần % số mol của Z trong E là A. 25,0% B. 37,5% C. 40,0% D. 30,0% phanthao090720 trả lời 03.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 100 —> X là C5H8O2 Hỗn hợp 2 ancol cùng C nên chúng ít nhất 2C —> Este Y, Z có ít nhất 3C. Số C = nCO2/nE = 3,5 —> Y là HCOOC2H5 (y mol) —> X là CH2=CH-COO-C2H5 (x mol) Sản phẩm xà phòng hóa gồm 2 muối và 2 ancol cùng C nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) nE = x + y + z = 0,2 nCO2 = 5x + 3y + 4z = 0,7 nH2O = 4x + 3y + 3z = 0,625 —> x = 0,025; y = 0,125; z = 0,05 —> %nZ = 25%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP