Cho 0 3 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,3 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 2M thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tác dụng với Na) và 41,2 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 20,16 lít O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là A. 30,8 B. 39,0 C. 29,8 D. 32,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nKOH > nX —> X gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol) nX = a + b = 0,3 nKOH = a + 2b = 0,4 —> a = 0,2 và b = 0,1 Y là ancol CnH2n+2O (0,2 mol) CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 0,2…………………0,9 —> n = 3: C3H7OH X + KOH —> Muối + C3H7OH + H2O trong đó nH2O = b = 0,1 Bảo toàn khối lượng —> mX = 32,6

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP