Trộn 0 96 mol hỗn hợp gồm C2H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 0,96 mol hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 0,96 mol hỗn hợp gồm C2H2, C2H4O, C3H6O2, C4H6O2 với 0,36 mol hỗn hợp gồm CH4O, C2H6O2, C3H8O3 thu được hỗn hợp A. Đốt cháy hết A cần dùng 3,69 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 179,76 gam. Hấp thụ hết sản phẩm vào V lít Ba(OH)2 1,2 M thì thấy khối lượng dung dịch tăng 55,65 gam. Giá trị của V là A. 1,36 B. 1,52 C. 0,5 D. 1,14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H2 = 2C + H2O – O C2H4O = 2C + 2H2O – O C3H6O2 = 3C + 3H2O – O C4H6O2 = 4C + 3H2O – O CH4O = C + 2H2O – O C2H6O2 = 2C + 3H2O – O C3H8O3 = 3C + 4H2O – O Quy đổi A thành C (a mol), H2O (b mol) và O (-0,96 – 0,36 = -1,32 mol) mCO2 + mH2O = 44a + 18b = 179,76 Bảo toàn electron: 4a = -1,32.2 + 3,69.4 —> a = 3,03 và b = 2,58 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = 55,65 —> nBaCO3 = 0,63 Bảo toàn C —> nBa(HCO3)2 = 1,2 Bảo toàn Ba —> nBa(OH)2 = 1,83 —> V = 1,525 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP