Đun nóng 26 56 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 26,56 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 26,56 gam hỗn hợp X gồm 3 ancol đều no, mạch hở, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140 °C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22,24 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Biết trong các ete tạo thành có 3 ete có phân tử khối bằng nhau. Công thức cấu tạo thu gọn của các ancol là: A. CH3OH, CH3CH2CH2OH, (CH3)2CHOH B. C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH C. CH3OH, CH3CH2OH, (CH3)2CHOH D. C2H5OH, CH3CH2CH2OH, (CH3)2CHOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,24 —> nAncol = 2nH2O = 0,48 —> M ancol = 166/3 6 ete có số mol bằng nhau —> Các ancol có số mol bằng nhau. —> Tổng phân tử khối 3 ancol là 166. 3 ete có phân tử khối bằng nhau nên 2 ancol là đồng phân của nhau. —> C2H5OH (46), CH3CH2CH2OH (60), (CH3)2CHOH (60)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP